AUTOMATICKÉ SÁDZACIE ZARIADENIE ASZ
ASZ 120 a ASZ 180

Počas pečenia: Sádzacie zariadenia vyrábané a dodávané firmou AXA bakery systém spol. s r.o., Žilina  zabezpečujú dokonalého pomocníka v pekárni, ktorý uľahčuje a urýchľuje vsádzanie a vyberanie chlebov z etážových pecí. AUTOMAT ASZ nielen uľahčí, ale aj urýchli manipuláciu s chlebom, čím odpadá vyčerpávajúca práca pekára.

Nakladanie:

 Nakladanie cesta na pás sa vykonáva v pracovnej výške cca 90 cm ( táto výška je kedykoľvek nastaviteľná ). Cesto sa nakladá vždy od zadnej strany pásu v jednotlivých radoch. Po zaplnení celej rady, sa bočným tlačidlom posunie celá rada vpred, čím sa vytvorí priestor pre nakladanie novej rady s cestom. Tento cyklus sa opakuje až do doby, kým sa nezaplní pás cestom do takej hĺbky, ktorá je zhodná s hĺbkou etáže v peci.

Digitálny ovládací panel zariadenia zaznamenáva obsadenosť jednotlivých etážií. Rovnako dokáže merať uplynutý čas od osadenia v každej etáži. Naviac môže byť panel vybavený funkciou automatického vykladania, kedy po uplynutí nastaveného času, začne zariadenie chlieb automaticky vyberať.

Vyberanie:

 Vypečený chlieb, vyberie automat z pece a presunie ho do zadnej časti pásu, kde je pripravená obsluha na odoberanie. Obsluha odoberie radu, ktorú ma najbližšie a po jej odobratí automaticky zariadenie posunie pás, vždy o jednu radu upečených chlebov. 

Modifikácie:

V prípade ak zariadenie obsluhuje viacero pecí môže byť zariadenie doplnené o manipulačný stôl, na ktorý je možné pripravovať cesto už v čase, kedy automat osadzuje inú etáž. Rovnako je tento stôl možné použiť na odber upečených chlebov. Kým obsluha odoberá chleby z tohto stola, automat už medzi tým vyberá ďalšiu etáž.
Medzi týmto stolom môže byť zariadenie doplnené o postrekovací stôl, ktorým sa cesto pred osadením do pece automaticky navlhčí.

Značná výhoda automatického sádzacieho zariadenia  spočíva v možnosti jeho rozšírenia ( aj po dlhšom čase po zakúpení ). Zariadenie môže obsluhovať dve, alebo viacero pecí umiestnených vedľa seba pričom pece nemusia mať rovnaký počet etážií ani nemusia byť v rovnakej úrovni.

Šírka pásu:  120; 180 cm

Dĺžka pásu: podľa potreby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na požiadanie je možné vyrobiť:

- lištu pre vyberanie pečiva s nižšími gramážami
- jazdné dráhy pre obsluhu daľších pecí
- motorový pohon pre prejazd medzi pecami
- špeciálne pásy z vozíkom  pre ručné naloženie cesta na pás
- špeciálne pásy z vozíkom pre automatické nakladanie cesta na pás
- odoberací / podávací stôl
- pásový dopravník upečených chlebov
- postrek upečených chlebov vodou

ODHAĽTE TRADIČNÉ PEČENIE, EKONOMICKY BEZ VYSUŠOVANIA A NÁMAHY!

 

 

Zdieľať