AXA TERMO
vozíková keramicko-rúrková parná pec
bez vysušovania vypekaného pečiva

2 systémy poloautomatického osadzovania vozíkom pre chleby alebo pečivo

Vozíková keramicko - rúrková pec AXA TERMO

     Je určená na univerzálne použitie. Špeciálne vozíky dokážu na pečné platne pokladat'/vyberat' plechy s pečivom, alebo na vozíkoch s pásmi vsádzať a vyberat' chleby.

     Je pre pečenie najkvalitnejších výrobkov s pečením priamo na keramických platniach. Pečie v lahodnej atmosfére sálavým teplom a systémom IRST.

     Nahrádza jednoduchou manipuláciou rotačnú pec a zároveň používa systém sálavého pečenia parnej etážovej pece bez sušenia.

   Využíva overený vyhrievací systém parných rúrok v novom unikátnom prevedení, bez motorov a točivých mechanizmov.

ODHAĽTE TRADIČNÉ PEČENIE, EKONOMICKY BEZ VYSUŠOVANIA A NÁMAHY!

ZARUČENÁ KVALITA ZA ROZUMNÚ CENU!

SCHÉMA OHREVU PECE A GENERÁTOROV PARY

"A"-horák,"B"-šamotové kúrenisko,"C"-generátory pary,"D"-uzavreté prstencové rúrky,"E"-keramické pečné platne

SCHÉMA POKLADANIA/VYBERANIA PLECHOV NA PEČNÉ PLATNE

1-vypekací vozík na plechy,2-manipulačný vozík

     SYSTÉM IRST - Infra Red Selective Transformed - využíva infračervenú zložku žiarenia, ktorá prepeká striedku pečiva bez toho, aby sa prehrieval povrch a vysúšal tak celý výrobok.

IRTS

Konvekčné teplo

NAJÚSPORNEJŠIA PEC NA TRHU. O 40% úspornejšia oproti rotačným peciam. Vďaka inovačnému riešeniu systému parných pecí a systému STIR. Naviac, so zabudovaným výmenníkom tepla, sa naviac ušetrí ohrev 300 litrov TÚV.

PEC umožňuje vďaka vysokej termostabilite a výkonným generátorom pary vykonávať tzv. "výpek za výpekom". Má dostatočnú rezervu pary aj s prídavným zaparovačom pre kysiareň.

MANIPULAČNÝ VOZÍK elevátorovým mechanizmom pokladá vozík s plechmi priamo na keramické pečné platne a po upečení ich vyberie.

OVLÁDANIE PECE prostredníctvom jednoduchého, alebo počítačom riadeného digitálneho panela s dotykovým displejom a možnost'ou uloženia 99 receptúr, vrátane podpory všetkých funkcií celého pečného procesu pece.

TURBO SYSTÉM poskytuje možnosť podľa navoleného programu zapnutia jemnej cirkulácie vzduchu.

Pečenie výrobkov na plechoch s pokladaním/vyberaním plechov priamo na pečné platne

  • 1 Vypekací vozík na plechy
  • 2 Manipulačný vozík- k pokladaniu/vyberaniu plechov na pečné platne.

Pečenie s kysnutím výrobkov v ošatkách so vsádzaním a vyberaním pomocou vozíka s pásmi.

  • 3 Chladiaci vozík - na chladenie chlebov
  • 4 Ošatky s cestom
  • 5 Vozík so sádzacími pásmi

Pečenie s kysnutím výrobkov na pásoch so vsádzaním a vyberaním pomocou pásov.

  • Sádzací vozík
  • 5 Vozík s pásmi - pre kysnutie, vsadzanie a vyberanie výrobkov z pece.
  • 3 Chladiaci vozík - do ktorého sa z pásov zložia upečené chleby poloautomaticky.

VÝROBA * PREDAJ * MONTÁŽ * SERVIS

Technické parametre
Model Pečná plocha Počet plechov Rozmer pásu Rozmer plechu Rozmery A x B x C Výkon horáka El. Príkon kW Priemerná spotreba ZP
TERMO 8 7,7 m2 16 ks 80 x 120 cm 60 x 80 cm 220x240x230 cm 70 kW 1 (6) 3 m3
Alpha 10,2 m2 16 ks 80 x 160 cm 80 x 80 cm 220x280x230 cm 82 kW 1 (6) 3,8 m3
Zdieľať